Máy ép nhựa Autoshot T Series Model 150D

Máy ép nhựa Autoshot T Series Model 150D

Thông tin sản phẩm

  • Hiệu máy (Brand)  FANUC
    Kiểu máy (Model)  Autoshot T Series Model 150D
    Hệ điều hành (System control)  FANUC
    Lực ép khuôn  150 ton