Quạt tản nhiệt 200,100VAC

Quạt tản nhiệt 200,100VAC

Thông tin sản phẩm

  • Quạt tròn: 100VAC,200VAC

    Quạt vuông loại 120cm, 80cm: 100VAC,200VAC,12VDC,24VDC.