Máy mài hiệu KURODA GS-63NC

Máy mài hiệu KURODA GS-63NC

Thông tin sản phẩm

  • Hiệu máy: KURODA
    Kiểu máy: GS-63NC
    Kích thước bàn  : 300x500mm
    Độ dày đá mài: 40mm
    33333