Phay OKKK MHA 400II . Meldas 320M

Phay OKKK MHA 400II . Meldas 320M

Thông tin sản phẩm

 • Hiệu máy (Brand)  OKK
  Kiểu máy (Model)  MHA 400-II
  Hệ điều hành (System control) MELDAS 320
  Hành trình (Travel)  X:900mm;Y:420mm;Z:500mm
  Tốc độ trục chính ( Spindle speed)  2500 rpm
  Số đầu dao (Number of tool)  NT50