Bàn xoay 5th (Rotary Table)

Bàn xoay 5th (Rotary Table)

Thông tin sản phẩm

  • Loại bàn quay nghiêng . Thích hợp cho gia công trục thứ 4 và thứ 5.