Bàn xoay 4th (Rotary Table)

Bàn xoay 4th (Rotary Table)

Thông tin sản phẩm

  • Table diameter (mm): Ø114, Ø128, Ø165, Ø210, Ø250, Ø320
    Spindle Through Hole Diameter (mm): Ø40-130
    Clamping method: Air-Hydraulic / Hydraulic
    Servomotor : Fanuc mortor