Máy Cắt Dây Hiệu TAPE CUT-W2

Máy Cắt Dây Hiệu TAPE CUT-W2

Thông tin sản phẩm

  • Hiệu máy (Brand)  FANUC
    Kiểu máy (Model)  TAP CUT W2
    Hệ điều hành (System control)  FANUC OM
    Hành trình (Travel)  X: 500mm; Y:350mm; Z:300mm
    Đường kính dây cắt  0.25mm