Máy Cắt Dây ROBOCUT ANPHA 1IC

Máy Cắt Dây ROBOCUT ANPHA 1IC

Thông tin sản phẩm

  • Hiệu máy (Brand)  FANUC
    Kiểu máy (Model)  ROBOCUT ANPHA 1IC 
    Hệ điều hành (System control)  FANUC 180iS-WB
    Hành trình (Travel)  X: 550mm; Y:370mm; Z:410mm
    Đường kính dây cắt  0.3mm