BIẾN THẾ, ỔN ÁP 3 PHA 60KVA

BIẾN THẾ, ỔN ÁP 3 PHA 60KVA

Thông tin sản phẩm

  • Biến thế, ổn áp 3 pha quấn theo điện thực tế nhà xưởng.