Tư vấn sửa chữa

Tư vấn sửa chữa

Công ty Bảo Trí nhận tư vấn, sửa chữa các lỗi phần điện, cơ khí, hệ thống, cho tất cả các máy của khách hàng: Hệ Fanuc, Mitsubishi (Meldas), Okuma, Yasnac…
         

LIÊN HỆ:

BÙI VĂN TRAI:   0918011482  –  0986360540